12  ม.ค. 2564
นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล รายงานตัวปฎิบัติหน้าที่และสวัสดีปีใหม่ ต่อนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
12  ม.ค. 2564
ยินดีต้อนรับ ผอ.พรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
24  ธ.ค. 2563
งดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ช่วงวันหยุดปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
8  ธ.ค. 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมสถานที่กักกันเตรียมรับผู้เดินทางกลับจากเมียนมาชื่นชมระบบคัดกรองโรคมีมาตรฐาน
3  ธ.ค. 2563
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
13  พ.ย. 2563
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ดู: 2 วันที่: 13  ม.ค. 2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ดู: 35 วันที่: 1  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ดู: 31 วันที่: 1  ต.ค. 2563
บพ 253/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 17 วันที่: 20  พ.ค. 2563
บพ 080/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 94 วันที่: 9  มี.ค. 2563
บพ 079/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 71 วันที่: 9  มี.ค. 2563