14  เม.ย. 2564
งดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็น อาหารเน่าเสียง่าย เครื่องดื่มแช่เย็น นมพาสเจอร์ไรส์ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต (บรรจุขวดฆ่าเชื้อ) และตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวันหมดอายุ
29  ม.ค. 2564
ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab และ ทำการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ให้แก่คณะผู้บริหาร นักฟุตบอล สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด และ ผู้ตัดสิน และ ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการ
26  ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ศวก.ที่1/1 เชียงราย ขอแจ้งเปลี่ยนอีเมล์สำหรับการติดต่อ rmsc.cri@dmsc.mail.go.th
12  ม.ค. 2564
นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล รายงานตัวปฎิบัติหน้าที่และสวัสดีปีใหม่ ต่อนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
12  ม.ค. 2564
ยินดีต้อนรับ ผอ.พรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
24  ธ.ค. 2563
งดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ช่วงวันหยุดปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ดู: 35 วันที่: 13  ม.ค. 2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ดู: 49 วันที่: 1  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ดู: 64 วันที่: 1  ต.ค. 2563
บพ 253/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 36 วันที่: 20  พ.ค. 2563
บพ 080/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 110 วันที่: 9  มี.ค. 2563
บพ 079/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 89 วันที่: 9  มี.ค. 2563