กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานโปรแกรม

ระบบแสดงปฏิทินรวมในหน้าระบบ Intranet ที่ http://192.168.29.1

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

- แบบใบลา ป่วยลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- แบบใบลาพักผ่อน

หากไม่สามารถใช้งานได้ติดต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

  • Programming: นายสุพิสิฐ วงศ์พุทธิสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศวก.1/1 เชียงราย โทร.081-2390558