งบทดลองราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย-