วันที่ 4 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดเชียงราย ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)วันที่ 4 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดเชียงราย ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)

6  ก.ย. 2564

วันที่ 4 กันยายน 2564 นำโดย นางสาวอัมรา โยวัง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน ในการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) และสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างโพรงจมูก การทำลายตัวอย่างและอุปกรณ์จากการทดสอบ รวมถึงการสวมถอดชุด PPE ให้กับ ผู้นำ อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 46 คน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ณ รพ.สต.นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย