วันที่ 14 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดพะเยา ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)วันที่ 14 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดพะเยา ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)

14  ก.ย. 2564