วันที่ 13, 15-17 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สสจ.จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 13, 15-17 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สสจ.จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20  ก.ย. 2564