บพ 392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจการกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัส SARS CoV-2 จำนวน 1 ชุดบพ 392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจการกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัส SARS CoV-2 จำนวน 1 ชุด

20  ต.ค. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564